• Ամփոփվեց «ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՆԱԽԱԳԻԾ. ֆինանսատնտեսական հիմնախնդիրների ուսուցում. ֆինանսական կրթման խրախուսումը նախագծային ուսուցման միջոցով» ծրագիրը
  • «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն»
  • ֆինանսատնտեսական հիմնախնդիրների ուսուցում. ֆինանսական կրթման խրախուսումը նախագծային ուսուցման միջոցով
  • «Քաղաքացի նախագիծ» 2016 շնորհանդես – 7 մայիսի

Ամփոփվեց «ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՆԱԽԱԳԻԾ. ֆինանսատնտեսական հիմնախնդիրների ուսուցում. ֆինանսական կրթման խրախուսումը նախագծային ուսուցման միջոցով» ծրագիրը

Published October 17, 2017 at 10:41 am - No Comments

Ամփոփվեց «ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՆԱԽԱԳԻԾ. ֆինանսատնտեսական հիմնախնդիրների ուսուցում. ֆինանսական կրթման խրախուսումը նախագծային ուսուցման միջոցով»  ծրագիրը, որը մեկնարկել էր սույն թվականի մարտի 20-ին։  ՀՀ Կենտրոնական բանկի և Հայկական-ՍԻՎԻՏԱՍ, ՀԿ-ի համատեղ իրականացված ծրագրի արդյունքում Հասարակագիտություն առարկան դասավանդող ընդհանուր թվով 62 ուսուցիչ ՀՀ Լոռու, Տավուշի և Կոտայքի մարզերից մասնակցեցին ֆինանսական գրագիտության գիտելիքների և կարողությունների զարգացման եռօրյա դասընթացի, ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները փորձարկեցին […]

«Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն»

Published June 6, 2017 at 4:23 pm - No Comments

«Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն»-ը 34 ամիս տևողությամբ ծրագիր է, որը ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության կողմից և իրականացվում է «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի (ղեկավար կազմակերպություն), Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի, Հայաստանի համայնքների միության, «Ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոն-ՍԻՎԻՏԱՍ» ՀԿ-ի, «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության համագործակցության ասոցիացիա» ՀԿ-ի, ինչպես նաև «Ագորա Սենթրալ Յուրըփ» չեխական ՀԿ-ի հետ համատեղ կոնսորցիումով: Ծրագրի շրջանակներում ուժեղացվելու […]

«Ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոն-ՍԻՎԻՏԱՍ»ՀԿ.