Foundations of Democracy/ Ժողովրդավարության հիմնարար արժեքներ

“Foundations of Democracy” is compilation of resources and lesson plans designed for Social Studies teachers to make democracy values teaching and learning more interactive. It can also be used as a teacher training resource. .

«Ժողովրդավարության հիմնարար արժեքներ» ուղեցույցը իրենից ներկայացնում է աղբյուրների և դասերի ժողովածու նախատեսված է «Հասարակագիտություն» առարկայի ուսուցիչների համար, որը նպատակ ունի դպրոցում ժողովրդավարական արժեքների ուսուցումն ավելի ինտերակտիվ դարձնելու։ Ուղեցույցը կարող է օգտագործվել նաև որպես դասընթացի նյութ ուսուցիչների համար։

Foundations_of_Democracy_ResourceBook

Թողնել պատասխան

«Ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոն-ՍԻՎԻՏԱՍ»ՀԿ.