Ներառականության ռազմավարություն

Ներառականության ռազմավարություն

Դարձնել պատմության և քաղաքացիական կրթությունը առավել ներառական և հասանելի

 

Ծրագիրը կնպաստի պատմությունը և քաղաքացիական կրթությունը առավել ներառական և հասանելի դարձնելուն` հատկապես այն սովորողների համար, ովքեր կրթության առանձնահատուկ կարիքներ և ընդունակություններ ունեն։

Այն կզարգացնի հավասարությունը, զանազանությունը և ընդհանուր առմամբ ողջ կրթական համակարգը՝ միաժամանակ շարժունության և միջազգային համագործակցության միջոցով նպաստելով դասավանդվող առարկաների հարստացմանն ու որակի բարձրացմանը։ Ծրագիրն ընդհանուր առմամբ կտևի 36 ամիս և կավարտվի 2018 թվականի սեպտեմբերին։ EUROCLIO-ն  այս ծրագրի շրջանակներում աշխատում է եվրոպական 6 երկրների ասոցիացիաների և կազմակերպությունների հետ։ Հայաստանի գործընկեր կազմակերպությունը (Armenian CIVITAS), ինչպես նաև Պորտուգալիայի (Agrupamento de Escolas Coimbra Centro) և Սլովենիայի (Zavod za gluhe in ngalusne Ljubliana) դպրոցներն ու երկու բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ Նիդեռլանդներից (Hogeschool van Amsterdam) և Նորվեգիայից (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet) միասին նպատակ ունեն ստեղծելու պարզեցված կրթական աղբյուրներ, զարգացնելու դասավանդողների հմտությունները, բարձրացնելու քաղաքացիական և ներառական կրթության կարևորության մասին գիտակցությունը և ստեղծելու ներառականության ռազմավարության փոխանցելի մոդել, որը կարող է քիչ փոփոխությունների արդյունքում օգտագործվել դպրոցական մյուս առարկաների համար նույնպես։ Չնայած նրան, որ ծրագիրը նախատեսված է բոլոր սովորողների համար, այն իր ուշադրությունը կկենտրոնացնի տեսողական և լսողական խնդիրներ ունեցող, և մասնավորապես՝ վարքագծային և մոտիվացիոն բարդություններ ունեցող սովորողների վրա։

Снимок экрана (42)

Strategies for Inclusion

MAKING HIGH QUALITY HISTORY AND CITIZENSHIP EDUCATION MORE INCLUSIVE AND ACCESSIBLE

The project will contribute to making the teaching and learning of history and citizenship at schools more inclusive and accessible for learners with special educational needs and disabilities. It will enhance equity, diversity, and inclusion of educational systems overall, while strengthening the profile of teaching professions and the quality through mobility and cross-border cooperation. The project will last for a total of 36 months, finishing September 2018. EUROCLIO will work with several associations and organizations from six different countries throughout Europe. The Armenian member organization (CIVITAS) participates, as well as schools from Portugal (Agrupamento de Escolas Coimbra Centro), and Slovenia (Zavod za gluhe in ngalusne Ljubliana) and two institutions of higher education from the Netherlands (Hogeschool van Amsterdam) and Norway (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet) to produce tailored educational resources, build the capacity of educators, build more awareness of the importance of inclusive and citizenship education, and create a transferable model on the implementation of strategies for inclusion that can be adapted for use in other subjects as well. While the project addresses all learners, it will concentrate on learners with visual and hearing impairments and learners with behavioural and motivation difficulties in particular.

Leave a Reply

«Ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոն-ՍԻՎԻՏԱՍ»ՀԿ.